Mail

Du kan overføre filer direkte via e-mail til våre ansatte på førtrykksavdelingen.
Men det er ikke å anbefale å sende for store filer. Dette går ofte galt. Enten kommer ikke filene frem, eller de kan bli ufullstendig overført slik at filene ikke lar seg benytte i etterkant. En grense på 10 Mb bør være maksimum på størrelsen av filen eller de totale filene du sender samtidig via e-mail. Er det større mengder data du ønsker å oversende, kan det være lurt å dele disse opp ved å sende flere e-mail.

Du bør uansett pakke filene før de oversendes. F.eks. i WinZip, StuffIt eller lignende programvare. Filene blir mindre og overføres raskere samtidig som du minsker risikoen for at det blir noe galt med filene under sendingen.

Forviss deg alltid om at filene har kommet frem til mottaker etter at filene er sendt. Dette har du nemlig ingen garanti for når du sender filer via e-mail.

Skulle du ha spørsmål eller behov for hjelp rundt det å sende filer via e-mail, kontakt:

Jan Eriksen – janos@andvordgrafisk.no – Tlf.dir.: 22 72 66 91
Harald Sagli – harald.sagli@andvordgrafisk.no – Tlf.dir.: 22 72 66 02

Kommentarer er stengt.