CSR praksis – Corprate Social Responsibility

Andvord Grafisk har innført en global CSR praksis – Corprate Social Responsibility, som  skal ivareta en bærekraftig forretningspraksis. CSR er en sentral del av våre forretningsprinsipper og bygger på fem pilarer: Kunder, leverandører, mennesker, samfunn og miljø. Vi følger retningslinjene til Global Reporting initiative , et av verdens ledende rammeverk for rapportering av en bærekraftig forretningsdrift. Dette sikrer et kontinuerlig fokus på miljø og bærekraft.

 Andvord Grafisk ble Svanegodkjent i 1997 som det første trykkeriet i Norge med denne sertifiseringen og er i tillegg sertifisert under Grønt Punkt.  

Kommentarer er stengt.