Webdesign

Mange bedrifter har fremdeles websiden sin som en informativ oppføring, ikke ulik det man finner i telefonkatalogene på nett. Vi ser på våre kunders websider som en av de viktigste kommunikasjonsplattformene til bedriften. Den skal være i konstant bevegelse, dynamisk og oppdatert. Den skal være informativ, men samtidig knyttet sammen med bedriftens andre kommunikasjonsarenaer. Ikke minst er sosiale medier et godt verktøy for å skape oppmerksomhet rundt websiden, men også trykksaker skal ha en relasjon til web. Elektroniske plattformer som IPad og mobil må også ha en gjensidig tilknytning til web. Andvord Grafisk  har som mål at gjenkjennelsen av bedriftens profil, sammen med en elektronisk publiseringsstrategi, skal gi økt respons fra markedsaktiviteter og øke merkevarekjennskapen til kunden.

Kommentarer er stengt.