Tekniske råd

Her er noen enkle kjøreregler når man selv lager dokumenter for grafisk produksjon.

1. Lager du PDF-filer skal fontene inkluderes (embedded).

2 Ikke bruk strektykkelser under 0,25 pkt.
Unngå også å benytte forhåndsdefinerte strektykkelser definert som Hairline og Fine. På printutskrift kommer disse tydelig frem, men mot trykk kan disse risikere å bli helt borte.

3. Benytt PostScript-fonter så langt det lar seg gjøre. True Type går som regel bra, men fare for fontproblemer øker.

Legg ved alle fonter som er brukt i dokumentet og ikke glem eventuelle fonter som er benyttet i f.eks. vektoriserte grafikkfiler (laget f.eks. i Adobe Illustrator). Husk å legge ved både skjerm- og printerfont (gjelder postscript-fonter).

TrueType har bare en fil som inneholder både printer- og skjermfont.

Det kan være lurt å gjøre om fonter i f.eks. Adobe Illustrator filer til Outline. Da er du sikker på å unngå fontproblemer i disse filene.

4. Alle lag (layers) i grafikk-filer må være slått sammen eller fjernet.

5. Auto 4-farge og gråtonebilder skal ha en oppløsning på 300 dpi, strektegninger 600 til 800 dpi.

6. Har du utfallende elementer (rasterflater eller bilder som går ut over netto trykkformat) skal disse ligge 3 mm utenfor netto sideformat. Grunnen til dette er at det ikke skal bli hvite kanter (glis) når man skjærer ned trykksaken i skjærmaskinen.

7. Forviss deg om at alle grafikk-filer blir oversendt sammen med dokumentet (når du oversender et Adobe InDesign eller QuarkXPress dokument).

8. Alle farger som er benyttet i dokumentet skal være i CMYK-format (gelder trykksaker som skal trykkes i 4-farge). Husk å benytte Andvord Grafisk sine ICC-profiler. Har du spørsmål om ICC-profiler, kontakt Harald Sagli – harald.sagli@andvordgrafisk.no – Tlf.dir.: 22 72 66 02

Kommentarer er stengt.