Kampanje og DM

Andvord Grafisk er en av landets ledende grafiske produsenter innen DM-produksjon og kampanjer og bistår med både små og store utsendelser. Vårt mål er å være en aktiv medspiller til bedrifter som ønsker å utvikle dialogen med sine kunder. Avanserte CRM systemer gir bedriftene mulighet til å segmentere på mange kriterier, dermed kan budskapet personaliseres og spisses slik at det treffer bedre, selv ved mindre utsendelsesvolumer. Kombinasjonen mellom trykte og digitale medier har god effekt innen kampanjemarkedsføring.

Våre tjenester innen DM er rådgivning, prosjektledelse, teknisk og visuell kreativitet samt grafisk og digital produksjon. Andvord Grafisk er hovedleverandør til flere av de store aktørene på dette markedet som Bring Dialog, Artisti Dialog, Direkt Media og Hafslund Strøm. Vi har også en markedsportal som gir deg muligheten til å styre håndteringen og informasjonen lettere.

Alt produseres i Oslo, og dette betyr at vi kan snu oss raskt og levere på kort tid.

Kommentarer er stengt.