rapport

Bestill innsiktsrapport basert på Eyetracking av 42 ulike startsider til humanitære organisasjoner

rapport

Vi avdekker hvilke startsider som:


Gir best respons

Øker giverinntektene

Forbedrer CPO

heatmap

Dette er Eyetracking


Hensikten med Eyetracking – øyesporing, er å sørge for at den som besøker nettsiden fatter interesse og gjør en aktiv handling. Det kan være å gi et bidrag, tegne fadderskap eller støtte arbeidet på annet vis. Den besøkende skal holde seg lenge nok på siden til at det utløser et engasjement.

Eyetracking benyttes i dag av de største virksomhetene i verden til nettsider både på desktop og mobil, DM, epost, TV- reklame, boards og annen markedskommunikasjon.

Del med nettverket ditt


Ta kontakt


Har du noen spørsmål kan du ta kontakt med:

Tina Kalland
Rådgiver
995 00 182
tina.kalland@andvord.no