DM-dagen til Norges Innsamlingsråd

Vårt tilbud til deg som var deltager på DM-dagen til Norges Innsamlingsråd 28. april

Som vi i snakket om på DM-dagen til Norges Innsamlingsråd – Norwegian Fundraising Association 28. april, så har vi et godt tilbud til de av dere som deltok på DM-dagen:

Vårt tilbud til deg:
Vi tilbyr deg inntil 3 timer gratis rådgivning i responsøkende design basert på eyetracking prinsipper.

Send oss gjerne et utkast til ny DM eller en tidligere DM og vi sparrer med deg på hvordan du kan øke responsen.

Ta kontakt med Tina.

https://andvordgrafisk.no/wp-content/uploads/2020/04/DM-dagen-28-april-2020-Norges-Innsamlingsraad_Andvord-Grafisk.pdf