Andvord Grafisk er en kommunikasjonsbedrift med høy grad av sikkerhet. Vårt kjerneområde er publiseringsløsninger på papir og digitale flater. Med den siste utviklingen av COVID - 19 er vi opptatt av helse og sikkerhet for våre medarbeidere, kunder og leverandører.

Vi har gjort grundige forberedelser for å opprettholde full drift og unngå at vår grafiske produksjon stopper opp. Vi har dessuten full tilgang til konsernets produksjonsanlegg hos Parajett i Landskrona. Våre kontoransatte er oppsatt med hjemmekontor, og våre rådgivere benytter verktøy for videokonferanse med våre kunder. Har du spørsmål til oss kan du ta kontakt med din kundekontakt.