Årlig sender vi ut over 40 millioner brevutsendelser via vår topp moderne maskinpark. Vi og våre eiere, Parajett, er utstyrt likt og det betyr at vi kan være back up for hverandre om vi kommer i en situasjon som gjør dette nødvendig.

Innen brevutsendelser har vi tre områder. 1. DM utsendelse benyttes først og fremst av ideelle organisasjoner, men også i kommersiell sammenheng. 2. Forretningsbrev omhandler fakturaer, purringer, kontingentbrev og annen administrativ post fra offentlige etater eller bedrifter, til konsumenter. Utsendelser gjennom Andvord Grafisk lander enten i postkassen eller på en digital flate, du bestemmer hvilke!

 DM utsendelser

Respons er det viktigste med en DM utsendelse. Våre rådgivere hjelper deg med gode vinklinger og råd om hva som er utløsende for enten salg eller innsamling. Call to action feltet er essensielt og hva dette signaliserer kan bety en ny giver eller et nytt kundeforhold.

DM er en sært effektiv og rimelig måte å få frem et budskap på. Vi har gode verktøy for å hente ut adresselister og skreddersyr utsendlsen slik at den treffer riktig målgruppe. Det er ofte hensiktsmessig å kombinere digitale og trykte medier og da benytter vi vår omnichannelløsning slik at trykk, e post, sms, sosiale medier etc genereres fra samme løsning.

 

I korthet tar vi for oss følgende i samarbeid med deg som kunde:

  • Strategiutvikling – hva vil du oppnår med kampanjen?
  • Målgruppevalg/adressekjøp/adressevask – hvem vil du nå?
  • Databaseanalyser
  • Hvilke kanaler – omnichannel
  • Idéutvikling, tekst og design
  • Produksjon
  • Prosjektledelse
  • Responsanalyse og kampanjeevaluering

 

Vi hjelper våre kunder med den kreative delen av utsendelsen med nettopp respons som fokus.  Det viktigste da er at design og tekst spiller sammen slik at responsen blir så god som mulig. Ønsker du DM både på papir og digitale flater? Da sørger vi i så fall for at budskapet ditt utfyller best mulig uavhengig av hvilken kanal markedskommunikasjon. Vi i Andvord benytter dette verktøyet, og for våre kunder kan det bety at innholdet i et DM brev ender plass slik at øyet ser først der budskapet er viktig, slik at respons utløses. For en ideell organisasjon er det viktig at «call to action» feltet oppfattes raskt, slik at giveren umiddelbart ser hva som ønskes.

Teknisk sett av har vi topp moderne utstyr. Vi kan printe i 4 farger i høy hastighet og sørge for at budskapet ditt tilpasses de segmentene du skal nå. Vår teknologi sørger for at alle side kan er unike og i kan personaliseres deretter.

Visste du at vedlegg øker stoppeffekten og responsen på utsendelsen? Når mottaker merker at noe beveger seg i konvoluttene, eller at den føles tykkere på enkelte seteder, er det sor sjanse for at den bli åpnet og at budskapet blir lest!

Vi kan lage vedlegg til utsendelsen i form av en kalender, en sommerhilsen, julekort, gavelapper, julehjerter eller pakke vedlegg som du er opptatt av å ha med! .

Administrative utsendelser

I lang tid har vi håndtert produksjon og distribusjon av fakturaer, betalingspåminnelser og lignende. Tidligere skjedde all produksjon på papir, som ble konvoluttert og distribuert som brevutsendelse, men de seneste årene har den digitale distribusjonen med f.ex. e-postfakturaer og e-fakturaer vokst raskere. Dette ser vi som en del av fakturastrømmen og vi tar dermed ansvaret for kundens totale  kommunikasjon.

EKOPOST – den enkleste og billigste veien for brevene dine!

Via EKOPOST kan du skrive ut dine DM’er, fakturaer, medlemsutsendelser, produktark etc direkte fra din pc. Du kan bruke vår virtuelle skriver, eller koble Ekopost direkte til dine systemer via vårt API. Du trykker på knappen, vi printer, konvolutterer, frankerer og leverer et stort volum hver dag til post og digitale kanaler.

Her er et godt eksempel fra en av våre kunder på EKOPOST: En bedrift hadde en frankeringsmaskin som håndterte firmaets kontorpost. Pris på porto, papir, konvolutt og avskrivning på frankeringsmaskinen var ca kr 20,- pr brev. Bedriften har i dag valgt Ekopost fra Andvord og har fått en besparelse på kr 12,- pr brev! De har i tillegg fjernet flesteparten av printerne, alt printerpapir og konvolutter fra kontorer og resepsjon.

 

«Med EKOPOST har vi effektivisert daglig drift betydelig. Det som tidligere var både tidkrevende og kostbare prosesser går nå direkte fra våre systemer til Ekopost. Enklere kan det ikke gjøres» Eirik Sørmeland, forretningsutvikler IT /CRM Systemer i Redningsselskapet

Bilde: Eirik Sørmeland