Digitale løsninger, enten det er scanning, betaling og eller kundedialog, er i dag en viktig del av våre tjenester.

Digitale kanaler forsterker budskapet som vi formidler på papir, slik at kundedialogen blir sterkere.
Med vår digitale løsning kan kundene selv velge kommunikasjonskanaler og hvordan deres kunder skal motta informasjon. De kan selv bestemme når de skal lese informasjon fra deg, være i dialog og få informasjon til rett tid.

Andvord Grafisk analyserer dine data og tilpasser din kommunikasjon for de kanalene som velges. Et god eksempel på det er våre løsninger for HEMIT, der skjemaer på papir med respons av avkrysninger blir lest og tolket etter skanning hos oss.