Eyetracking

Ta kontakt med oss for en demonstrasjon.

Ønsker du å vite om din markedskommunikasjon virker? Får du den oppmerksomheten og responsen du ønsker?

Det koster å sende DM. Det samme med alt annet du foretar deg i forhold til å profilere og tydeliggjøre varemerket ditt. Det er derfor greit å finne ut om du vil oppnå god oppmerksomhet og respons før du lanserer.

Eyetracking brukes av store selskaper for å teste responsen på  all markedskommunikasjon før lansering, det være seg DM, brosjyrer, plakater, nettsider, annonser, TV reklame – alt kan «Eyetrackes»!

I Andvord Grafisk benyttes denne teknologien. Vi hjelper deg slik at DMen din skiller seg ut slik at du kan oppnå bedre respons.

Eyetracking måler om kundene dine faktisk leser og oppfatter det viktigste. Vi måler nøyaktig hvor mottaker ser, hvor lenge og i hvilken rekkefølge. Dette avdekker kjøps eller giveradferd, som er en avgjørende suksessfaktor for din DM. Vi tester først og utarbeider deretter en innsiktsanalyse, som styrker DMen din. Til hver Eyetracking test rekrutterer vi 20 personer til å se DMen din på skjerm.

For våre kunder kan det bety at innholdet i et DM brev endrer plass slik at øyet ser først der budskapet er viktig, slik at respons utløses. For en ideell organisasjon er det viktig at «call to action» feltet oppfattes raskt, slik at giveren umiddelbart ser hvilken respons som ønskes.