I lang tid har vi håndtert produksjon og distribusjon av fakturaer, betalingspåminnelser og lignende.

 

Tidligere skjedde all produksjon på papir, som ble konvoluttert og distribuert som brevutsendelse, men de seneste årene har den digitale distribusjonen med f.eks e-fakturaer vokst raskere. Dette ser vi som en del av fakturastrømmen og vi tar dermed ansvaret for kundens totale kommunikasjon.