Scanning og digitalisering

La Andvord Grafisk scanne og digitalisere dine dokumenter!

For HEMIT scanner og tolker vi helseundersøkelser. Vi sender de digitaliserte resultatene direkte inn i det riktige helseregisteret via våre partnere HEMIT og Folkehelseinstituttet. Alle opplysninger behandles iht. NORMEN slik du er vant til. Utskrift og forsendelse av undersøkelsene med svarsendingskonvolutter går via DIFI sin printtjeneste.

Spørreundersøkelser

​Vi kan bidra i hele prosessen, alt fra skjemadesign, prosjektplanlegging, produksjon og utsendelse samt responshåndtering av spørre-skjema som kommer i retur.

​Respons

Scanning og registrering av ulike typer svarskjema med daglig eller ukentlig rapportering. Vi håndterer dokumentasjon som skriftlig samtykke, adresseregistrering, bestillinger m.m.

​​Arkivscanning

Vi kan scanne dine dokumenter som f.eks. kontrakter, kundedokumentasjon, brev og andre typer dokumenter.  Frigjør plass på kontoret, gjør arkivet om til elektronisk søkbare data for enkel gjenfinning og sikrere lagring/backup av data.

OCR konvertering

Konverter dokumentene dine til fullt redigerbare Word, Excel eller tekstsøkbare PDF filer. I tillegg kan vi strukturere ulike formater av samme informasjon slik at dette blir enhetlig og tilrettelagt for videre håndtering internt.