Rett kompetanse til rett pris

 

Prosjektledelse

Parajett/Andvord prøver i størst mulig grad å strømlinjeforme produksjonsløsninger og kommunikasjon med kundene slik at løpende produksjon i minst mulig grad skal trenge prosjektledelse. Våre prosjektledere holder seg hele tiden orientert om sine kunders produksjone slik at de kan gripe inn og justere der det er nødvendig. Det kan være tilfeller der kunden trenger å fremskynde en produksjon eller det gjøres andre beslutninger som påvirker produksjonen.

En like viktig del av prosjektledelsen er i startfasen med nye kunder eller med innfasing av nye produksjoner i eksisterende kundeoppsett. Våre prosjektledere er derfor både i stand til å følge opp produksjoner, sette opp nye produksjonsløp og få på plass integrasjonsprosjekter.

 

Administrative Rutiner (AR)

Parajett/Andvord er en «one-stop-shop» tilbyder av alle tjenester knyttet til DM/DR og AR (administrative rutiner) med produksjon under ett tak: Programmering, automatisk og manuell fil- og datamanagement, pre-press, offsettrykk, sort og fargetrykk, etterbehandling, selfmailers og konvoluttering. Spesiell fokus er på fullfarge variable digitaltrykk hvor, Parajett/Andvord har etablert seg som markedsleder i Nord-Europa, basert på kvalitet, størrelse og kapasitet på våre produksjonslinjer. Parajett/Andvord kan i dag produsere blandet produksjon for administrative rutinerog direktereklame, fra ulike plattformer/utstyr. Dette gir oss styrke til å tilby unike løsninger, formater / etterbehandling etc. med den høyeste kvalitet i markedet.

 

Dialogløsninger

Over 90 % av alt som produseres hos Parajett og 50% av det som produseres hos Andvord produseres med variabel data. Vår styrke ligger i å arbeide med opplag fra 10.000 til 1.000.000 eller flere der alle sidene inneholder variabel data basert på input fra CRM-systemer med store B2C og B2B datamengder. Vårt salgskorps, konsulenter og prosjektledere er vant til å både rådgi og bygge effektive produksjonslinjer for denne type utsendelser enten det bærer navnet 1.1, DM, DR eller Dialogkommunikasjon

 

Konsulenttjenester

Parajett/Andvordtilbyr konsulenttjenester som dekker analyser, forstudier, opplæring, implementering, forankring i organisasjonen, etterkontroll og evaluering. Videre tilbys også konsulentarbeid innenfor programmering, systemutvikling, integrasjon med ERP- og CRM-verktøy. Vi har også variert kompetanse med MrM- og W2P-løsninger.

På tjenester vi ikke selv håndterer har vi underleverandører og samarbeidspartnere som dekker de fleste behov.

 

Produksjonsoppfølging

Med vår brede erfaring med produksjonsoppfølgingssystemer kan vi også tilby tjenester knyttet til dette fagfeltet, både innen fagfeltet men også på systemer og opplæring.

 

Produktområder vi dekker med våre tjenester

Dialogmarkedsføring, teknisk og faglig. Produksjonsovervåkning/oppfølging, w2p-løsninger og MrM-løsninger koblet til kundens ERP-løsninger.

CRM-løsninger koblet til produksjonsmiljøer.

Print to Post (P2P) løsninger der mange kontorer eller medarbeidere kan ”printe” til en virtuell kø som ”trykkes” ett sted og distribueres felles en, to eller flere ganger daglig. Dette sikrer best mulig porto fordi print, frankering og distribusjon skjer samlet fra ett sted.