Andvord Grafisk AS er med på GivingTuesday.

Våre rådgiverne, Anne Helene Tangen og Tina Kalland, deler sin kompetanse innen responsøkende tekst og design på DM basert på eyetracking prinsipper de har tilegnet seg over tid.

Vårt tilbud er: Tre timer gratis rådgivning i responsøkende tekst og design på DM.

Ønsker du å benytte deg av tilbudet, kan du sende en tidligere DM eller utkast til neste DM på epost til anne.helene.tangen@andvord.no eller tina.kalland@andvord.no. Anne Helene og Tina ser frem til å høre fra deg!